top of page

Vi är ett kreativt bolag som skapar, förädlar, förvärvar och förvaltar rättigheter.

 

Vi producerar podcasts i ljud och bild med profilerade programledare, intressanta gäster och diskussioner om både breda och smala ämnen.

 

Vi utvecklar även web-TV och TV format samt ser till att dessa når en publik.

bottom of page